Het programma

Over het programma

Momenteel nemen 34 kinderen deel aan het Surfpop programma. De kinderen worden geselecteerd of doorverwezen via verschillende kanalen, waaronder scholen, maatschappelijk werkers en organisaties die werken met weeskinderen en kwetsbare kinderen. Geselecteerde kinderen zijn geraakt door de trauma en uitdagingen binnen hun township (krottenwijk), zijn weeskind of komen uit families met de minste sociaaleconomische mogelijkheden, hebben geen toegang tot een veilige plek na school en hebben hulp nodig met hun schoolwerk. Via het Surfpop programma nemen de kinderen iedere week deel aan twee surflessen en drie onderwijsklassen, en krijgen zij iedere dag een gezonde maaltijd.

Surfen 2 x Weekly

Surfen is het hart van Surfpop. Surfen als sport verbindt de kinderen met de schoonheid en kracht van de oceaan. Het opent hun ogen voor een nieuwe manier van leven door actief, gezond en dichtbij de natuur te zijn. In de krottenwijk van Masiphumelele, worden kinderen blootgesteld aan geweld en andere vormen van trauma. De oceaan en surfen kunnen helend werken. Met een speelveld dat constant verandert, bepaalt door de golven, stimuleert surfen zelfvertrouwen, focus en doorzettingsvermogen, alsook een gevoel van verbondenheid: de Surfpop kinderen omschrijven zichzelf niet meer alleen als kinderen van Masiphumelele; zij zien zichzelf als surfers en deel van een surfgemeenschap bestaande uit mensen van alle etnische en sociaaleconomische achtergronden.

Elke week nemen de kinderen deel aan twee groepsgerichte surflessen in Muizenberg. De lessen starten met een yoga en fitness routine and worden aangevuld met zwemlessen en ademhalingsoefeningen. Om de liefde voor de oceaan te koesteren, organiseert Surfpop maandelijkse strandschoonmaak-activiteiten met de kinderen om hen te laten zien hoe belangrijk het is om voor de natuur te zorgen.

“SPORT HEEFT DE KRACHT OM DE WERELD TE VERANDEREN. HET HEEFT DE KRACHT OM TE INSPIREREN. HET HEEFT DE KRACHT OM MENSEN OP EEN UNIEKE WIJZE SAMEN TE BRENGEN. HET SPREEKT JONGEREN AAN IN EEN TAAL DIE ZIJ BEGRIJPEN. SPORT KAN HOOP CREEREN, WAAR OOIT ALLEEN WANHOOP WAS”

– Nelson Mandela

Onderwijs 3 x Weekly

Onderwijs is een belangrijk element van de Surfpop formule. Het helpt de kinderen om hun schoolresultaten te verbeteren, hun dromen te formuleren en aan hun toekomst te werken.

Elke week na school nemen de kinderen deel aan drie onderwijsklassen. In het Surfpop klaslokaal, ondersteunen wij de kinderen met hun huiswerk en nemen zij deel aan online, een-op-een en interactieve lesprogramma’s gericht op wiskunde, Engels en computervaardigheden. De lesprogramma’s passen zich aan aan het leerniveau van elk kind en zorgen er voor dat leren leuk is. Tijdens de pauze, doen we een korte stretch en meditatie-oefening met de kinderen.

Naast deze lessen, organiseert Surfpop beroepsgerichte workshops en psychosociale begeleiding. Surfpop faciliteert de workshops samen met lokale organisaties en bedrijven. Deze kijkjes in verschillende beroepen opent hun ogen voor een wereld van mogelijkheden en dromen. Daarbij helpt Surfpop de kinderen met het ontdekken en realiseren van hun dromen, door hen te begeleiden in hun psychosociale ontwikkeling en hen te coachen naar een passende studie en/of baan na school.

Gezonde voeding 5 x Weekly

Voor en na elke surf- en onderwijsles, geeft Surfpop de kinderen een gezonde maaltijd voor extra energie in de oceaan en extra leervermogen in het klaslokaal. Surfpop leert de kinderen van alles over gezonde voeding. De kinderen leren hoe zij hun eigen groenten kunnen verbouwen in de Surfpop groentetuin en leren over de oorsprong van en vitamines in fruit, groenten en andere gezonde voedingsbronnen. Zo kunnen de kinderen elke week wat gezonde groenten mee naar huis nemen.

Surfpop creëert langdurige kansen

Om duurzame kansen te creëren, nemen de kinderen deel aan het Surfpop programma gedurende hun hele schoolperiode of totdat zij toegang hebben tot betere toekomstperspectieven. Tegen het einde van hun school, ondersteunt Surfpop de kinderen met toelating tot voortgezet onderwijs of met het verkrijgen van een duurzame baan gebaseerd op de dromen en unieke vaardigheden van ieder kind. Het geaffilieerde toerismebedrijf – die Surfpop vrijwilligers huisvest in Muizenberg en hen voorziet van surflessen, yogalessen en tours rondom Kaapstad – en het brede partnernetwerk van Surfpop kan deze duurzame banen bieden!