Missie & visie

Hoe het begon...

Surfpop is een geregistreerde non-profit organisatie, opgericht door Daniel Botha in 2015. Daniel ontdekte surfen op jonge leeftijd en was meteen verkocht. Zijn vrije tijd bracht hij het liefst door op zijn surfboard in de oceaan. Surfen veranderde zijn kijk op het leven. Als surfliefhebber, had hij een sterk verlangen om zijn passie voor surfen en de oceaan te delen met kwetsbare kinderen en jongeren uit krottenwijken in Zuid-Afrika die niet dezelfde mogelijkheden hebben die hij had tijdens zijn jeugd.

Kinderen die opgroeien in krottenwijken rondom Kaapstad hebben weinig hoop om hun sociaal-economische omstandigheden te ontvluchten: armoede, misdaad, drugs en bendes en een gebrek aan kwalitatief goed onderwijs en slechte kansen op een baan zijn onderdeel van het leven in de krottenwijk. Daniel realiseerde zich dat surfen een krachtige sport kan zijn om de levens van deze kinderen positief te beïnvloeden.

In 2015 benaderde Daniel de basisschool en middelbare school in de krottenwijk Masiphumelele. Hij begon met wekelijkse surflessen voor kinderen die kwetsbaar waren voor de uitdagingen in de krottenwijk. Al snel groeide dit uit tot het alomvattende naschoolse programma dat Surfpop kinderen vandaag aanbiedt.

Klik om de brochure te downloaden

Onze missie

Surfpop creëert een duurzame toekomst voor kinderen en jongeren die opgroeien in krottenwijken rondom Kaapstad door middel van surfen, onderwijs en gezonde voeding. Surfen verbetert de fysieke en mentale gezondheid van de kinderen, en verbetert, samen met kwalitatief goed naschools onderwijs en gezonde voeding, hun schoolresultaten, bereid hen voor op een goede baan na school, en helpt hen een voorbeeldrol aan te nemen in hun gemeenschap voor het leiden van een gezond leven, dichtbij en met zorg voor de natuur.

Onze visie

Kinderen die de beste kans hebben om alles uit het leven te halen: actief, gezond en dichtbij de natuur, met na school toegang tot een goede baan om zichzelf aan armoede te kunnen onttrekken en op die manier hun familie, sociale netwerk en gemeenschap positief te beïnvloeden.